اسمبل سفارشی سیستم به صورتی ک باید روی یکی از کیس هایی زیر ک مدنظرتونه کلیک کرده و در صفحه بعد مشخصات (مادربرد, رم, هارد و …) را انتخاب نمایید تا روی جعبه کیس اعمال گردد

 و در اخر خرید نمایید و همکاران ما مشخصات انتخابی شما را ابتدا بررسی کرده و اگر همخوانی داشت آن ها را روی جعبه کیس مورد نظر اسمبل می کنند و برایتان ارسال می نمایند.